Job hos Ventek Ventilation A/S

 

Målsætninger ved ansættelser
Når der sker nyansættelser, sigter firmaet mod 2 hovedmål: Ansættelsesforholdet skal være troværdigt, og der arbejdes for at opnå høj anciennitet. Det første er en forudsætning for det sidste.

Troværdigt ansættelsesforhold
Virksomheder søger ofte medarbejdere, som loves varig beskæftigelse. Men reelt er ingen i stand til at sikre dette løfte. En virksomheds forretningsgrundlag kan ændres i løbet af få måneder. Så derfor vil vi aldrig udstede et sådant løfte.

Ingen skal dog være i tvivl om, at vi bestræber os på at sikre vores medarbejdere stabil og langvarig beskæftigelse. Vi nyansætter først, når vi i længere tid har oplevet, at der er et reelt behov, og at ansættelsen skønnes at ville være af længere varighed. Og i nedgangstider kæmper vi ekstra hårdt, for at kunne fastholde beskæftigelsen for de medarbejdere, der har haft tiltro til en ansættelse i vores firma.

Høj anciennitet
Hvad er fordelen ved aktivt at tilstræbe høj anciennitet?

Der er flere fordele, men de væsentligste er:
1. Der oparbejdes en stor fælles erfaring og viden, der bliver i firmaet.
2. Medarbejderne bliver mere trygge, og dermed tilfredse, i ansættelsen.
3. Vores kunder kan møde den samme medarbejder år efter år, hvilket sparer kundens tid
.

Vores tilstræbelser, på at opnå høj anciennitet, har båret frugt, idet den gennemsnitlige anciennitet blandt vores medarbejdere er meget høj.
Spacer 15 x 15 pixel Ventek_Ventilation.jpg

Ventek Ventilation - Vestervej 52, 9240 Nibe - Tlf.: 9637 7575 - mail@ventek-as.dk - CVR.nr.: 20 95 32 33