Forebyggende Service


Hvorfor Forebyggende Service?

Alle erkender, at man med jævne mellemrum skal på værksted med sin bil og have foretaget et servicetjek, for at sikre problemfri drift. Servicetjekket og den dermed forbundne udgift vælges, fordi de fleste er opmærksomme på de mulige alternativer: Driftsproblemer, driftsstop og dyre reparationer

Ved langt dyrere tekniske anlæg er det anderledes, idet den nødvendige Forebyggende Service ofte overses, indtil problematiske og kostbare driftsstop eller store reparationsudgifter viser sig.

For at minde vores kunder om vigtigheden af Forebyggende Service fremsender vores Serviceafdeling derfor altid forslag til en servicekontrakt ved aflevering af opgaver i Entrepriseafdelingen.

Servicekontrakterne effektueres af veluddannede servicemontører efter VENT-ordningens retningslinier, som sikrer ensartet kvalitet i Servicearbejdet.Scandic_Aalborg_2.jpg
Denne ventilator er uden den store effekt.
  


Ventek Ventilation - Vestervej 52, 9240 Nibe - Tlf.: 9637 7575 - mail@ventek-as.dk - CVR.nr.: 20 95 32 33