Energioptimering

Miljø og økonomi bliver stadig vigtigere parametre i danske virksomheder. Med stigende krav til klimaet, må alle virksomheder tænke på energiforbruget – og ikke mindst tænke på, hvor der er potentiale for at spare på energien.

Ser man på driftsomkostningerne ved en virksomheds tekniske installationer, er der faktisk flere muligheder for at spare penge - herunder også på ventilationen. I forbindelse med et servicebesøg kontrollerer vores serviceteam derfor ventilationsanlæggets tilstand og energiforbrug. Som resultat heraf, er vi i stand til at rådgive vore kunder med henblik på, om og hvornår en energioptimering bør foretages.

For at kunden kan træffe den rigtige afgørelse, kan vi ved en beregning vise, hvilke udgifter der er forbundet med optimeringen, og hvilken besparelse en evt. energioptimering vil kunne give på energiregningen.

Vi opfordrer derfor alle til at få lavet et energitjek af deres ventilationsanlæg. Kontakt Ventek Ventilation A/S, og lad os hjælpe med at få processen i gang. Finder vi potentiale for energioptimeringer, vil vi, evt. i samarbejde med kundens egen energikonsulent, lægge en plan for det videre forløb.


Ventek Ventilation - Vestervej 52, 9240 Nibe - Tlf.: 9637 7575 - mail@ventek-as.dk - CVR.nr.: 20 95 32 33